آموزش طراحی لوگو حرفه ای با فتوشاپ

شاید هم به فکر ریبرندینگ افتاده اید و قصد دارید با داشتن یک لوگوی حرفه ای، نمود برند خود حرفه ای تر کنید. پس دقت کنید سفارش ساخت لوگوی خود را تنها به افراد حرفه ای آشنا با فتوشاپ بسپارید.بهتر است به جای سفارش طراحی لوگو با فتوشاپ، طراحی لوگو با نرم افزارهایی نظیر ایلاستریتور و کرول را انتخاب کنید. شما همیشه میتوانید لوگوی خود را در مسیر کاری خود با توجه به بازخوردهای حاصل از بازار تغییر دهید. احتمال میرود در طی سالها فعالیت، لوگوی خود را تغییر دهید.

برندسازی باید اصالت داشته باشد و تمامی روحیات و فضای آن کسبوکار را در بر بگیرد؛ سبک حروف، رنگ و چیدمان همگی منعکسکنندهی ذات و جوهرهی آن کسبوکار و فراهمکنندهی بستر مناسب برای جذب مطلوب مشتری هستند. هر وقت که مشغول برندسازی برای مشتری هستم، مهمترین اطلاعاتی که به دنبال آن میگردم این است که جوهره و اساس آن کسبوکار چیست و اصلا به محصول یا خدمت خاصی که عرضه میکنند توجهی ندارم. در واقع، اگر استارتاپ شما به یک کسبوکار موفق تبدیل شد و برای بیش از چند سال تداوم داشت، فرصتی دست میدهد که لوگوی خود را تغییر دهید.

ممکن است هر زمان با جمعآوری دادهها یا بازخوردهای مختلف از مشتریان مسیر تازهای در پیش بگیرید و لوگوی خود را تغییر دهید. اگر در بازار کار، شما یک شرکت جدید هستید و از لترمارکها برای لوگوی خود استفاده میکنید، ممکن است مخاطبانتان کمی گیج شوند. طراحی استند و بنر: اگر که به فکر استفاده از استند و بنرهای فیزیکی هستید میتوانید برای سفارش انواع این موارد کار خود را به ما بسپارید.

در زمان برندسازی است که برای داشتن یک لوگوی خوب، صرف وقت و سرمایه، ارزش پیدا میکند. در غیر این صورت زمان زیادی را صرف جمع آوری مدارک خواهید کرد. اما شما با مطالعهی داستانهای استارتاپهای موفق میتوانید چیزهای زیادی از آنها بیاموزید. به لوگوی برندهای بزرگ مثل فیسبوک، گوگل و تارگت نگاه کنید، طراحی همهی آنها بسیار ساده است.

دیدگاهتان را بنویسید