طراحی گرافیک چیست؟

لوگو عنصری گرافیکی از علائم دیداری است بهطوری که با سبک حروف یا قلم خاصی تنظیم شده یا با اشکال تصویری به صورت ویژه (و نه الزاماً خوانا) چیده شدهاست. تصاویر یا به طور کلی مجموعهای از هنرهای بصری که به شیوه عکاسی یا تصویربرداری در کارهای گرافیکی مورد استفاده قرار میگیرند، در دسته ابزارهای اصلی کارهای گرافیکی قرار میگیرند.

این مفهوم یکی از بخشهای مهم در عکاسی است اما در طراحی گرافیکی نیز باید به آن توجه ویژهای داشت. اولین قدم در طراحی لوگو این است که برندتان را درک کنید و بفهمید که اهداف کسب و کار شما چیست ، این مرحله به کشف مشتری معروف است. پس از آنکه ایدههای اولیه و طرحهای خود را از جریان طوفان مغزی دریافت کردید (در مطالب بعدی به بررسی طوفان مغزی هم خواهیم پرداخت)، میتوانید وارد کار با کامپیوتر و فرایند دیجیتالی کردن لوگو خود شوید. در طرح دیجیتالی خود میتوانید با استفاده از رنگ ها و همچنین تایپوگرافی ها طرح خود را آزمایش کنید.

در ادامه 5 نرم افزار پایه ای برای طراحی لوگو را معرفی خواهیم کرد که در یادگیری طراحی لوگو باید آن ها را یاد بگیرید. به طور کلی گروه طراحی گرافیک آرانیک برای پردازش کارهای مشتریان چه می کند؟ معمولاً این بخش از کار در ۵ مرحله انجام میگیرد و هر کدام از آنها کارهای مخصوص به خود را دارند.

چه تکنیک هایی نادیده گرفته میشود که میتواند راه های ایستادگی و استقامت را القا کند. انسان همیشه در جستجوی راه هایی برای ارتباط بیشتر و بهتر با دیگران بوده است، در میان هنرها گرافیک بیش از بقیه به برقراریارتباط با مخاطب نیاز دارد. مادربردها یکسری اسلات هایی برای اضافه کردن مؤلفههای دیگر دارند. از نام تجاری شرکت در نهایی کردن طرح خود استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید