آموزش طراحی لوگو حرفه ای با فتوشاپ

این عناصر به طور معمول برای خلق طرحی اثرگذار و چشمنواز، همراه با هم یا ضد هم بکار گرفته میشوند. لوگو تایپ یکی از انواع لوگو حرفه ای است که همان نام تجاری شرکت است که به صورتی خاص ( با رنگ و طرحی خاص ) نوشته شده است و وظیفه لوگو را به عهده گرفته است. اگر برندسازی با موفقیتآمیز انجام شود ، این کلمه به طور خودکار و ناخودآگاه نام کامل نام تجاری را در ذهن مصرفکنندگان ایجاد منماید. مثلا “Y” یاهو ،نمونه خوبی از این نوع لوگو است. مثلا در لوگو فدرال اکسپرس FedEx یک فلش در فضای خالی بین دو حرف آخر وجود دارد ( بین E و X ) که نمادی برای حرکت روبهجلو و پیشرفت است.

مهمترین عنصر ضروری برای این نوع تجربه و حس، وجود رنگمایه یا تونالیته است. یکی از ویژگیهای اصلی لوگوها، قابلیت کوچک یا بزرگنمایی بدون افت کیفیت است. لوگو به عنوان امضاء برند است که باید توسط توالی شناختی ، مشخص از رقبا متمایز باشد. مزیت لوگو با حرف تغییر شکل یافته در مقیاسپذیری آن است. البته انتخاب این نوع لوگو یک چاقو دولبه است، شاید لوگویی باشد که به راحتی قابل تشخیص باشد و یا یک شکل انتزاعی و مبهم که اصلا کمکی به شناخت مشتری نمیکند.

در دههء ۱۹۷۰، طراحی گرافیک به بخشی از تجارت پول بدل شد و عمدتاً از آن برای ارائه نوعی هویت بصری قابل تشخیص برای شرکتها بهره برداری شد. نام رسمی شرکت شما، یا اختصار به راحتی قابل تشخیص است، لوگو تایپ یک کلمه (یا چند کلمه) است که میبایست خوانشی آسان باشد اما از سایر لوگوها متمایز باشد.

این نوشته میتواند نام کامل برند یا به صورت اختصاری باشد. لوگو تایپ گاه یک نماد مفهومی ( کانسپچتوال ) یا تصویری از واقعیت است، و بیانگر ایدهای فراتر از نامی است که باید صرفا خوانده شود. هنگامیکه لوگو تایپ، لوگو با حرف تغییر شکل یافته و یا لوگوی مفهومی در یک شکل هندسی قرار میگیرد که بخش مهمی از هویت آن است، که به آن لوگوی نشانهگذاری میگوییم.

به این معنا، یک لوگو تایپ سادهترین شکل معرفی برند است. این بدان معناست که شما با راهنمایی و پشتیبانی استادام فرصت بیشتری برای تفکر و طراحی خلاقانه خواهید داشت. تئوری طراحی سعی دارد هدف یک پروژه را تعریف کند و از مجموعه ای از اصول بصری برای رسیدن به یک هدف معلوم یا حل یک مشکل مشخص استفاده می کند.

دیدگاهتان را بنویسید